Oferta

PartnerBHP oferuje Państwu usługi i szkolenia BHP z zakresu:

- szkolenia bhp wstępne i okresowe

- ocena ryzyka zawodowego

- szkolenia pracowników z pierwszej pomocy w zakładzie pracy

- tworzenie niezbędnych instrukcji BHP ( stanowiskowe i ogólne)

- doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki

- pomoc podczas doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

- pomoc w zagadnieniach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy